Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2021

Vapo (nykyään Neova Group) on saanut luvalla numero 01488/17/5115 laajentaa Talasnevan turvetuotantoaluettaan Kihniössä, Pirkanmaalla. Hallinto-oikeus hylkäsi Talasnevan turvetuotannon ympäristöluvasta tehdyt valitukset vuonna 2020. #suomanifesti kävi tutustumassa Talasnevaan lauantaina 7.8.2021. Kihniön, Parkanon alueella ja Ylöjärven pohjoisosissa on ollut runsaasti vesistöjen liepeillä eri suotyyppejä. On karumpaa nevaa ja avosuota. Jo sotien jälkeen valtion käskystä aloitti alueella Suo oy, joka aloitti soiden kuivaamisen metsänkasvatuskäyttöön ja jonkun verran polttoturpeen tuotantoon. Vuoden 1973 öljykriisin jälkeen alueella alkoi laajamittainen, tehostettu ja määrätietoinen energiaturpeen nosto Vapon toimesta. Osa tämän hetken soista on tuhottu turvetuotantoalueita, osa kitukasvuista metsää, joka on istutettu liian syvään turpeeseen aikoinaan ja siis metsitys epäonnistunut ja osa on säästynyt luonnontilaisena tai kevyemmän ojituksen jälkeisenä lähes luonnontilan kaltaiseksi palautuneena alueena. Vapon hallinnoimaan Talasnevan turvetuotantoalueeseen tai sen lähiympäristön turvetuotantoalueisiin kuten Pahkaneva, kuuluu alueita, joilta on nostettu turvetta 1-4 vuotta sitten, ja toisaalta alueita, joissa suo on kuivatettu 1950-60-luvuilla.

1/1