Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2021

Kommentteja Tampereen sähkölaitoksen uuteen raporttiin, osa 1 https://www.sahkolaitos.fi/yrityksille-ja-taloyhtioille/lamporatkaisut/kaukolammon-tulevaisuus/ https://www.sahkolaitos.fi/globalassets/tiedostot/ohjeet-ja-opasteet/sahkolaitos/vuosiraportit-ja-tilinpaatokset/sahkolaitos_raportti_01092021.pdf Suomanifesti 22.9.2021 Ensinnäkin, on hienoa että sähkölaitos on teettänyt tutkimuksen tulevaisuuden kaukolämpövaihtoehdoista. Tosin, kuten Oras Tynkkynen mainitsee twitterissä, tähän tarvittiin ulkopuolista painostusta. Raportti koskee erilaisia ratkaisuja, jotka pyrkivät polttovapaaseen tekniikkaan. Ratkaisuja on tarkasteltu ja verrattu kustannusten, ilmastovaikutusten ja saatavuuden kategorioiden kautta. “Biomassan poltto on lähtökohtaisesti ilmastoneutraali tapa tuottaa energiaa. Biomassoissa on kuitenkin eroja. Joidenkin laatujen käyttö on ongelmatonta, toisissa taas voi syntyä haittaa sekä ilmastolle että luonnon monimuotoisuudelle. Biomassan päästöttömyys perustuu siihen, että käytetty biomassa sitoo elämänsä aikana yhtä paljon hiilidioksidia, kuin siitä vapautuu poltossa. Toisaalta hiili vapautuu ilmakehään poltettaessa vuosiksi, ennen kuin se jälleen sitoutuu. Hyvä mittari puun polton kestävyydelle on se, mitä puulle tehtäisiin energiakäytön sijaan. Esimerkiksi metsäteollisuuden kuorijätteelle on yritetty keksiä kilpailukykyisiä käyttökohteita, mutta niitä ei juuri ole. Se siis hajoaisi nopeasti ilmakehään hiilidioksidiksi joka tapauksessa, jos se jätettäisiin maahan lahoamaan. Toisaalta esimerkiksi tukkipuulle on arvokasta muuta käyttöä,…

Lue Lisää

Valtion turvetuotanto aikoo jatkaa turpeen tuottamista vuoteen 2050 asti ja Tampereen kaupungin omistama sähkölaitos aikoo jatkaa valtion turpeen polttoa vuoteen 2030 asti? Vapo (nyk. Neova Group) on kertonut kotisivuillaan jo pitkään yhteistyöstään Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Siellä sähkölaitoksen edustaja sanoo:”Siirtyminen puuperäisiin polttoaineisiin merkitsee turpeen käytön lisääntymistä, sillä turvetta tarvitaan tärkeänä seospolttoaineena. Voimalaitoksil­lamme olevat kattilatyypit polttavat puuta paremmin, kun polttoaineseoksessa on mukana turvetta.” Tämä lienee tarkoittanut vanhaa Naistenlahti 2- voimalaa, jonka käyttöoikeus päättyy vuonna 2022. Vuonna 2020 sanottiin sen sijaan tulevasta Naistenlahti 3-voimalasta: ”Tampereen Sähkölaitoksen tavoite on siis lisätä bioenergian käyttöä sitä mukaa kun saamme turvetta korvaavaa polttoainetta, kuten metsähaketta ja kierrätyspuuta. Tällä hetkellä on liian aikaista sanoa, koska turpeen käyttömme tarkalleen loppuu. Luultavasti se tapahtuu noin vuonna 2030, jolloin Suomen tavoitteen mukaan turpeen käyttö tulisi vähintään puolittaa nykyisestä” sähköposti 3.11.2020 Ja vuonna 2021: ”NSL3 biolaitos aloittaa reilun vuoden kuluttua, kun NSL2 jää pois. Se on meille nyt ratkaisu, kun #Tampere lämmitys…

Lue Lisää

Pohjois-Pirkanmaa on ollut vuosikymmeniä Tampereen talousalueen turpeen tuottaja. Liikkeen tarkoituksena on kiinnittää huomiota turvetuotannon vaikutuksiin vesistöissä, ilmastossa ja luonnon monimuotoisuudessa. Turpeen energiakäyttöä aiotaan lähivuosina vähentää tai lopettaa kokonaan niin kansallisella kuin kunnallisellakin tasolla. Mielenilmaus kohdistaakin huomion myös uusien turvetuotantoalueiden, kuten Talasnevan uusimpien aluevarauksien, tulevaisuuden käyttösuunnitelmiin. Mielenilmaus toteutetaan yhteistyössä Tampereen Maan ystävien kanssa, tilausbussilla. Ohjelmassa on muun muassa marssia ja puheita. Kävimme tutustumassa alueeseen elokuussa:https://suomanifesti.fi/talasnevan-turvetuotantoalue-kihniossa/ Vuonna 2016 asia oli paikallislehdessä:https://ylojarvenuutiset.fi/2016/06/29/pilaako-turvetuotanto-aurejarven/#bfc8d19f Paikalliset aktiivit ja yhdistykset ovat vastustaneet turvetuotantoa alueella: https://www.sll.fi/pirkanmaa/2018/02/13/vastaselitys-ylojarven-ja-kihnion-talasnevan-turpeenoton-ymparistolupa-asiassa/ Bussi jää risteykseen, mielenilmauksen osallistujat marssivat länteen Kuusenahontietä kunnes oikealla näkyy moottorikelkkareitti. Mielenilmauksen osallistujat kulkevat pitkin moottorikelkkareitin pohjaa ja kokoonnutaan Ruuhinevalle kuuntelemaan puheita ja esityksiä. Lopuksi yhteislaulua ”Oi suomme”. Palataan bussille, syödään Suomanifestin tarjoamat eväät ja lähdetään kotimatkalle. Ohjelman kesto noin 2 – 2,5 tuntia, matkat yhteensä noin 3 tuntia= 5-6 tuntia. Lähtö Tampereen Keskustorilta klo 11.30. Paluu noin klo 16.30-17.00. Ohjelma suolla alkaa marssilla bussilta noin klo 13.00, ja jatkuu puheina,…

Lue Lisää

3/3