Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2022

Hyvät ystävät! YKSITOISTA kiloa sekunnissa! Tänä vuonna valmistuvasssa Naistenlahti3-voimalassavoidaan parhaimmillaan syöttää kattilaan palamaan YKSITOISTA kiloa sekunnissa puuhaketta. Ja kun Naistenlahti3-voimala valmistuu joulukuussa,kiihtyy myös rekkaralli. Vanhaan Naistenlahti-hakevoimalaan on kuljetettu vuonna 20188000 täysperärekallista puuhaketta. Uuteen voimalaan aiotaan rahdata 12 000 rekallista haketta vuodessa! Raskas liikenne lisääntyy siis merkittävästi! Tampereen kaupunkija sen omistama sähkölaitoshykertelevät tällä hetkellä innoissaan. Voimalasta sanotaan näin:”Naistenlahti 3 -biovoimalaitos on merkittävin yksittäinen kehitysaskelkohti Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitetta.” Huomio hyvät kuntalaiset! Höristäkää aina korvianne, kun joku sanoo ”biovoima”!”Uusiutuvan biomassan tuotantolaitos” tarkoittaa suomeksi PUUNPOLTTOLAITOS. Sähkölaitos antaa ymmärtää,että Naistenlahti3-voimalassa käytetään vain metsäteollisuuden sivutuotteita ja jätepuuta. Se on sumutusta! Vaikka sähkölaitos sanoo, että se voi käyttää A- ja B-puujätettä, se on edelleen tuote, jota saadaan, kun puita hakataan! Jätepuun,kuten vanhojen kuormalavojenja rakennuspuujätteen osuus sitäpaitsion pieni poltettavasta energiasta. Pääpolttoaineina toimii metsähake ja turve. Sähkölaitoksen Jussi Laitinen sanoo, että puita ei kaadeta Suomessa energiantuotantoa varten. Se ei ole totta! Kun metsänomistaja kasvattaa metsäänsä talouskäyttöön, hän saa siitä…

Lue Lisää

1/1