Kirjoittaja-arkistot: Suomanifesti

Hyvät ystävät! YKSITOISTA kiloa sekunnissa! Tänä vuonna valmistuvasssa Naistenlahti3-voimalassavoidaan parhaimmillaan syöttää kattilaan palamaan YKSITOISTA kiloa sekunnissa puuhaketta. Ja kun Naistenlahti3-voimala valmistuu joulukuussa,kiihtyy myös rekkaralli. Vanhaan Naistenlahti-hakevoimalaan on kuljetettu vuonna 20188000 täysperärekallista puuhaketta. Uuteen voimalaan aiotaan rahdata 12 000 rekallista haketta vuodessa! Raskas liikenne lisääntyy siis merkittävästi! Tampereen kaupunkija sen omistama sähkölaitoshykertelevät tällä hetkellä innoissaan. Voimalasta sanotaan näin:”Naistenlahti 3 -biovoimalaitos on merkittävin yksittäinen kehitysaskelkohti Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitetta.” Huomio hyvät kuntalaiset! Höristäkää aina korvianne, kun joku sanoo ”biovoima”!”Uusiutuvan biomassan tuotantolaitos” tarkoittaa suomeksi PUUNPOLTTOLAITOS. Sähkölaitos antaa ymmärtää,että Naistenlahti3-voimalassa käytetään vain metsäteollisuuden sivutuotteita ja jätepuuta. Se on sumutusta! Vaikka sähkölaitos sanoo, että se voi käyttää A- ja B-puujätettä, se on edelleen tuote, jota saadaan, kun puita hakataan! Jätepuun,kuten vanhojen kuormalavojenja rakennuspuujätteen osuus sitäpaitsion pieni poltettavasta energiasta. Pääpolttoaineina toimii metsähake ja turve. Sähkölaitoksen Jussi Laitinen sanoo, että puita ei kaadeta Suomessa energiantuotantoa varten. Se ei ole totta! Kun metsänomistaja kasvattaa metsäänsä talouskäyttöön, hän saa siitä…

Lue Lisää

Palava tulevaisuus-loppu puun ja turpeen polttamiselle TampereellaMielenosoitus Tampereella lauantaina 12.2.2022 klo 15.30 alkaen Keskustorilla, klo 16.30 lähtee kulkue kohti Naistenlahden voimalaa. Puheet Keskustorilla klo 15.30 alkaen Emmi Liinalaakso, Suomanifesti-kansanliike, Tampereen Maan ystävät Ellen Ojala, ilmastoaktivisti Lotta Liuhamo, Greenpeace Tampere Elmer Halonen, Ekomodernistit Metsänpeikkojen puhe Voimalalla ruokatarjoilu ja ohjelmaa! 🔥 MITÄ? Ympäristöjärjestöt Elokapina Tampere, Suomanifesti, Tampereen Maan ystävät, Fridays for Future Tampere ja Greenpeace Tampere  järjestävät mielenilmauksen, jossa vaadimme Tampereen kaupungilta: Biomassan ja turpeen polton tunnustamista ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitalliseksi energian tuotantotavaksi. Tampereen sähkölaitoksen ja kaupungin oma harhaanjohtava mainonta energiantuotannon kestävyydestä tulee lopettaa. Selvitystä siitä, miten ja millä aikataululla kaukolämpöä aletaan tuottaa Tampereen sähkölaitoksella ilman biomassan ja turpeen polttamista. 🔥 MISSÄ? Kokoonnumme yhdessä mielenilmaukseen lauantaina 12.2. Keskustorille, josta marssimme näyttävänä ja kuuluvana kulkueena Naistenlahden voimalan läheisyyteen. Päätepisteessä järjestämme puheita, ohjelmaa, taidetta ja ruokatarjoilua. 🔥 MIKSI? Tampere markkinoi itseään vuoteen 2030 mennessä hiilineutraalina kaupunkina. Todellisuudessa tarvittavat päästövähennykset ovat kuitenkin jäämässä saavuttamatta.…

Lue Lisää

Suomanifesti kiittää 23.10.2021 Talasnevan turvetuotantoalueella järjestetyn suoprotestin kaikkia tukijoita, osallistujia ja puhujia Atte Ahokas ja Jussi Alanko. Kuvat: Anni Toikkanen ja Marjaana Tammela

Huomenna lauantaina 23.10. nähdään Talasnevan suoprotestissa, lähtö Tampereen Keskustorilta klo 11.30 ja mattimyöhäiset tervetuloa! Keli on Kihniössä mitä parhain miekkarisää

(Kuva: Heli Heino)

Viime viikkoina olemme ahkerasti mainostaneet tulevaa suoprotestiamme Talasnevan turvetuotantoalueelle 23.10. Suoprotestin ohjelmassa marssia ja ”Planeetta on tulessa”- YLE sarjasta tutun ilmastoaktivisti ATTE AHOKKAAN ja vesistöaktiivi JUSSI ALANGON puheet! TULE MUKAAN KYYTIIN ja ilmoittaudu 21.10. mennessä: emmi_liinalaakso@hotmail.com Osoitimme tukemme syyskapinalle Helsingissä lauantaina 2.10. . Emmi kävi tutustumassa elokapinallisten miekkarileiriin kyltin kera, jakoi flaikkuja ja tapasi tuttuja. Perjantaina 15.10. osallistuimme Tampereen seurakuntien ja Elokapinan kristittyjen järjestämään lajikatoa ja ilmastokriisiä kollektiivisesti surevaan tilaisuuteen. Surusaatto jouduttiin perumaan, mutta Suomanifestin suruseppele sai kunniapaikan alttarilla.

Jussi Alanko on pitkän linjan turvetuotannon vastustaja ja vesistö-kansalaisaktiivi. Hän onmusiikintuottaja ja vapaa toimittaja, joka on syntynyt Helsingissä, ja on asunut 1990 -luvultalähtien Pirkkalassa. Jussi Alanko on pitänyt yllä keskustelua Geologian tutkimuskeskuksen,ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön vesistövaikuttajien kanssa. Vuonna 2021ilmestyi hänen kirjansa ”Järviin haudattu totuus: kertomus siitä kuinka valtio onvuosikymmenet vaiennut aiheuttamastaan hävityksestä Suomen vesistöissä”. Suomanifestilla on kunnia saada Jussi Alanko puhumaan lauantaina 23.10. Talasnevanturvetuotantoalueella järjestettävään suoprotestiin Pirkanmaalla. Suomanifesti haastatteli Jussi Alankoa sähköpostitse syyskuussa 2021. Suomanifesti: Olet osallistumassa Suomanifestin suoprotestiin 23.10. Talasnevalla puhujana.Mistä aiheesta aiot puhua?  J. A.: Koska puheaika on rajallinen, aion keskittyä turpeenkaivun oikeudelliseen puoleen.Turpeenkaivun harjoittaminen on mielestäni kiistatta jatkettua törkeää ympäristörikollisuutta. Suomanifesti: Miksi suot ja turvetuotannon vaikutukset ovat sinulle tärkeitä?  J. A.: Mökkivuosinani koin turpeenkaivun ympäristövaikutukset omakohtaisesti.Mökkijärven oikeudelliset kiistat valtion kanssa saivat minut ymmärtämään, ettäoikeusvaltiossa me emme elä. Suomanifesti: Uskotko, että järvet ja vesistöt säästyvät lähitulevaisuudessa, kun turpeenenergiakäyttöä ollaan ajamassa alas?  J.A.: En usko. Turvemaiden ojista ei tulla luopumaan…

Lue Lisää

Suomanifestin kylttipaja & info. Teemme kylttejä turvetuotantoa vastustavaan suoprotestiin 23.10. Talasnevalle. Tietoa ja pientä tarjoilua. Lisätietoa myöhemmin, seuraa Suomanifestin somekanavia!

Kommentteja Tampereen sähkölaitoksen uuteen raporttiin, osa 1 https://www.sahkolaitos.fi/yrityksille-ja-taloyhtioille/lamporatkaisut/kaukolammon-tulevaisuus/ https://www.sahkolaitos.fi/globalassets/tiedostot/ohjeet-ja-opasteet/sahkolaitos/vuosiraportit-ja-tilinpaatokset/sahkolaitos_raportti_01092021.pdf Suomanifesti 22.9.2021 Ensinnäkin, on hienoa että sähkölaitos on teettänyt tutkimuksen tulevaisuuden kaukolämpövaihtoehdoista. Tosin, kuten Oras Tynkkynen mainitsee twitterissä, tähän tarvittiin ulkopuolista painostusta. Raportti koskee erilaisia ratkaisuja, jotka pyrkivät polttovapaaseen tekniikkaan. Ratkaisuja on tarkasteltu ja verrattu kustannusten, ilmastovaikutusten ja saatavuuden kategorioiden kautta. “Biomassan poltto on lähtökohtaisesti ilmastoneutraali tapa tuottaa energiaa. Biomassoissa on kuitenkin eroja. Joidenkin laatujen käyttö on ongelmatonta, toisissa taas voi syntyä haittaa sekä ilmastolle että luonnon monimuotoisuudelle. Biomassan päästöttömyys perustuu siihen, että käytetty biomassa sitoo elämänsä aikana yhtä paljon hiilidioksidia, kuin siitä vapautuu poltossa. Toisaalta hiili vapautuu ilmakehään poltettaessa vuosiksi, ennen kuin se jälleen sitoutuu. Hyvä mittari puun polton kestävyydelle on se, mitä puulle tehtäisiin energiakäytön sijaan. Esimerkiksi metsäteollisuuden kuorijätteelle on yritetty keksiä kilpailukykyisiä käyttökohteita, mutta niitä ei juuri ole. Se siis hajoaisi nopeasti ilmakehään hiilidioksidiksi joka tapauksessa, jos se jätettäisiin maahan lahoamaan. Toisaalta esimerkiksi tukkipuulle on arvokasta muuta käyttöä,…

Lue Lisää

Valtion turvetuotanto aikoo jatkaa turpeen tuottamista vuoteen 2050 asti ja Tampereen kaupungin omistama sähkölaitos aikoo jatkaa valtion turpeen polttoa vuoteen 2030 asti? Vapo (nyk. Neova Group) on kertonut kotisivuillaan jo pitkään yhteistyöstään Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Siellä sähkölaitoksen edustaja sanoo:”Siirtyminen puuperäisiin polttoaineisiin merkitsee turpeen käytön lisääntymistä, sillä turvetta tarvitaan tärkeänä seospolttoaineena. Voimalaitoksil­lamme olevat kattilatyypit polttavat puuta paremmin, kun polttoaineseoksessa on mukana turvetta.” Tämä lienee tarkoittanut vanhaa Naistenlahti 2- voimalaa, jonka käyttöoikeus päättyy vuonna 2022. Vuonna 2020 sanottiin sen sijaan tulevasta Naistenlahti 3-voimalasta: ”Tampereen Sähkölaitoksen tavoite on siis lisätä bioenergian käyttöä sitä mukaa kun saamme turvetta korvaavaa polttoainetta, kuten metsähaketta ja kierrätyspuuta. Tällä hetkellä on liian aikaista sanoa, koska turpeen käyttömme tarkalleen loppuu. Luultavasti se tapahtuu noin vuonna 2030, jolloin Suomen tavoitteen mukaan turpeen käyttö tulisi vähintään puolittaa nykyisestä” sähköposti 3.11.2020 Ja vuonna 2021: ”NSL3 biolaitos aloittaa reilun vuoden kuluttua, kun NSL2 jää pois. Se on meille nyt ratkaisu, kun #Tampere lämmitys…

Lue Lisää

Pohjois-Pirkanmaa on ollut vuosikymmeniä Tampereen talousalueen turpeen tuottaja. Liikkeen tarkoituksena on kiinnittää huomiota turvetuotannon vaikutuksiin vesistöissä, ilmastossa ja luonnon monimuotoisuudessa. Turpeen energiakäyttöä aiotaan lähivuosina vähentää tai lopettaa kokonaan niin kansallisella kuin kunnallisellakin tasolla. Mielenilmaus kohdistaakin huomion myös uusien turvetuotantoalueiden, kuten Talasnevan uusimpien aluevarauksien, tulevaisuuden käyttösuunnitelmiin. Mielenilmaus toteutetaan yhteistyössä Tampereen Maan ystävien kanssa, tilausbussilla. Ohjelmassa on muun muassa marssia ja puheita. Kävimme tutustumassa alueeseen elokuussa:https://suomanifesti.fi/talasnevan-turvetuotantoalue-kihniossa/ Vuonna 2016 asia oli paikallislehdessä:https://ylojarvenuutiset.fi/2016/06/29/pilaako-turvetuotanto-aurejarven/#bfc8d19f Paikalliset aktiivit ja yhdistykset ovat vastustaneet turvetuotantoa alueella: https://www.sll.fi/pirkanmaa/2018/02/13/vastaselitys-ylojarven-ja-kihnion-talasnevan-turpeenoton-ymparistolupa-asiassa/ Bussi jää risteykseen, mielenilmauksen osallistujat marssivat länteen Kuusenahontietä kunnes oikealla näkyy moottorikelkkareitti. Mielenilmauksen osallistujat kulkevat pitkin moottorikelkkareitin pohjaa ja kokoonnutaan Ruuhinevalle kuuntelemaan puheita ja esityksiä. Lopuksi yhteislaulua ”Oi suomme”. Palataan bussille, syödään Suomanifestin tarjoamat eväät ja lähdetään kotimatkalle. Ohjelman kesto noin 2 – 2,5 tuntia, matkat yhteensä noin 3 tuntia= 5-6 tuntia. Lähtö Tampereen Keskustorilta klo 11.30. Paluu noin klo 16.30-17.00. Ohjelma suolla alkaa marssilla bussilta noin klo 13.00, ja jatkuu puheina,…

Lue Lisää

10/29