Kirjoittaja-arkistot: Suomanifesti

Suomanifesti kiittää 23.10.2021 Talasnevan turvetuotantoalueella järjestetyn suoprotestin kaikkia tukijoita, osallistujia ja puhujia Atte Ahokas ja Jussi Alanko. Kuvat: Anni Toikkanen ja Marjaana Tammela

Huomenna lauantaina 23.10. nähdään Talasnevan suoprotestissa, lähtö Tampereen Keskustorilta klo 11.30 ja mattimyöhäiset tervetuloa! Keli on Kihniössä mitä parhain miekkarisää

(Kuva: Heli Heino)

Viime viikkoina olemme ahkerasti mainostaneet tulevaa suoprotestiamme Talasnevan turvetuotantoalueelle 23.10. Suoprotestin ohjelmassa marssia ja ”Planeetta on tulessa”- YLE sarjasta tutun ilmastoaktivisti ATTE AHOKKAAN ja vesistöaktiivi JUSSI ALANGON puheet! TULE MUKAAN KYYTIIN ja ilmoittaudu 21.10. mennessä: emmi_liinalaakso@hotmail.com Osoitimme tukemme syyskapinalle Helsingissä lauantaina 2.10. . Emmi kävi tutustumassa elokapinallisten miekkarileiriin kyltin kera, jakoi flaikkuja ja tapasi tuttuja. Perjantaina 15.10. osallistuimme Tampereen seurakuntien ja Elokapinan kristittyjen järjestämään lajikatoa ja ilmastokriisiä kollektiivisesti surevaan tilaisuuteen. Surusaatto jouduttiin perumaan, mutta Suomanifestin suruseppele sai kunniapaikan alttarilla.

Jussi Alanko on pitkän linjan turvetuotannon vastustaja ja vesistö-kansalaisaktiivi. Hän onmusiikintuottaja ja vapaa toimittaja, joka on syntynyt Helsingissä, ja on asunut 1990 -luvultalähtien Pirkkalassa. Jussi Alanko on pitänyt yllä keskustelua Geologian tutkimuskeskuksen,ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön vesistövaikuttajien kanssa. Vuonna 2021ilmestyi hänen kirjansa ”Järviin haudattu totuus: kertomus siitä kuinka valtio onvuosikymmenet vaiennut aiheuttamastaan hävityksestä Suomen vesistöissä”. Suomanifestilla on kunnia saada Jussi Alanko puhumaan lauantaina 23.10. Talasnevanturvetuotantoalueella järjestettävään suoprotestiin Pirkanmaalla. Suomanifesti haastatteli Jussi Alankoa sähköpostitse syyskuussa 2021. Suomanifesti: Olet osallistumassa Suomanifestin suoprotestiin 23.10. Talasnevalla puhujana.Mistä aiheesta aiot puhua?  J. A.: Koska puheaika on rajallinen, aion keskittyä turpeenkaivun oikeudelliseen puoleen.Turpeenkaivun harjoittaminen on mielestäni kiistatta jatkettua törkeää ympäristörikollisuutta. Suomanifesti: Miksi suot ja turvetuotannon vaikutukset ovat sinulle tärkeitä?  J. A.: Mökkivuosinani koin turpeenkaivun ympäristövaikutukset omakohtaisesti.Mökkijärven oikeudelliset kiistat valtion kanssa saivat minut ymmärtämään, ettäoikeusvaltiossa me emme elä. Suomanifesti: Uskotko, että järvet ja vesistöt säästyvät lähitulevaisuudessa, kun turpeenenergiakäyttöä ollaan ajamassa alas?  J.A.: En usko. Turvemaiden ojista ei tulla luopumaan…

Lue Lisää

Suomanifestin kylttipaja & info. Teemme kylttejä turvetuotantoa vastustavaan suoprotestiin 23.10. Talasnevalle. Tietoa ja pientä tarjoilua. Lisätietoa myöhemmin, seuraa Suomanifestin somekanavia!

Kommentteja Tampereen sähkölaitoksen uuteen raporttiin, osa 1 https://www.sahkolaitos.fi/yrityksille-ja-taloyhtioille/lamporatkaisut/kaukolammon-tulevaisuus/ https://www.sahkolaitos.fi/globalassets/tiedostot/ohjeet-ja-opasteet/sahkolaitos/vuosiraportit-ja-tilinpaatokset/sahkolaitos_raportti_01092021.pdf Suomanifesti 22.9.2021 Ensinnäkin, on hienoa että sähkölaitos on teettänyt tutkimuksen tulevaisuuden kaukolämpövaihtoehdoista. Tosin, kuten Oras Tynkkynen mainitsee twitterissä, tähän tarvittiin ulkopuolista painostusta. Raportti koskee erilaisia ratkaisuja, jotka pyrkivät polttovapaaseen tekniikkaan. Ratkaisuja on tarkasteltu ja verrattu kustannusten, ilmastovaikutusten ja saatavuuden kategorioiden kautta. “Biomassan poltto on lähtökohtaisesti ilmastoneutraali tapa tuottaa energiaa. Biomassoissa on kuitenkin eroja. Joidenkin laatujen käyttö on ongelmatonta, toisissa taas voi syntyä haittaa sekä ilmastolle että luonnon monimuotoisuudelle. Biomassan päästöttömyys perustuu siihen, että käytetty biomassa sitoo elämänsä aikana yhtä paljon hiilidioksidia, kuin siitä vapautuu poltossa. Toisaalta hiili vapautuu ilmakehään poltettaessa vuosiksi, ennen kuin se jälleen sitoutuu. Hyvä mittari puun polton kestävyydelle on se, mitä puulle tehtäisiin energiakäytön sijaan. Esimerkiksi metsäteollisuuden kuorijätteelle on yritetty keksiä kilpailukykyisiä käyttökohteita, mutta niitä ei juuri ole. Se siis hajoaisi nopeasti ilmakehään hiilidioksidiksi joka tapauksessa, jos se jätettäisiin maahan lahoamaan. Toisaalta esimerkiksi tukkipuulle on arvokasta muuta käyttöä,…

Lue Lisää

Valtion turvetuotanto aikoo jatkaa turpeen tuottamista vuoteen 2050 asti ja Tampereen kaupungin omistama sähkölaitos aikoo jatkaa valtion turpeen polttoa vuoteen 2030 asti? Vapo (nyk. Neova Group) on kertonut kotisivuillaan jo pitkään yhteistyöstään Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Siellä sähkölaitoksen edustaja sanoo:”Siirtyminen puuperäisiin polttoaineisiin merkitsee turpeen käytön lisääntymistä, sillä turvetta tarvitaan tärkeänä seospolttoaineena. Voimalaitoksil­lamme olevat kattilatyypit polttavat puuta paremmin, kun polttoaineseoksessa on mukana turvetta.” Tämä lienee tarkoittanut vanhaa Naistenlahti 2- voimalaa, jonka käyttöoikeus päättyy vuonna 2022. Vuonna 2020 sanottiin sen sijaan tulevasta Naistenlahti 3-voimalasta: ”Tampereen Sähkölaitoksen tavoite on siis lisätä bioenergian käyttöä sitä mukaa kun saamme turvetta korvaavaa polttoainetta, kuten metsähaketta ja kierrätyspuuta. Tällä hetkellä on liian aikaista sanoa, koska turpeen käyttömme tarkalleen loppuu. Luultavasti se tapahtuu noin vuonna 2030, jolloin Suomen tavoitteen mukaan turpeen käyttö tulisi vähintään puolittaa nykyisestä” sähköposti 3.11.2020 Ja vuonna 2021: ”NSL3 biolaitos aloittaa reilun vuoden kuluttua, kun NSL2 jää pois. Se on meille nyt ratkaisu, kun #Tampere lämmitys…

Lue Lisää

Pohjois-Pirkanmaa on ollut vuosikymmeniä Tampereen talousalueen turpeen tuottaja. Liikkeen tarkoituksena on kiinnittää huomiota turvetuotannon vaikutuksiin vesistöissä, ilmastossa ja luonnon monimuotoisuudessa. Turpeen energiakäyttöä aiotaan lähivuosina vähentää tai lopettaa kokonaan niin kansallisella kuin kunnallisellakin tasolla. Mielenilmaus kohdistaakin huomion myös uusien turvetuotantoalueiden, kuten Talasnevan uusimpien aluevarauksien, tulevaisuuden käyttösuunnitelmiin. Mielenilmaus toteutetaan yhteistyössä Tampereen Maan ystävien kanssa, tilausbussilla. Ohjelmassa on muun muassa marssia ja puheita. Kävimme tutustumassa alueeseen elokuussa:https://suomanifesti.fi/talasnevan-turvetuotantoalue-kihniossa/ Vuonna 2016 asia oli paikallislehdessä:https://ylojarvenuutiset.fi/2016/06/29/pilaako-turvetuotanto-aurejarven/#bfc8d19f Paikalliset aktiivit ja yhdistykset ovat vastustaneet turvetuotantoa alueella: https://www.sll.fi/pirkanmaa/2018/02/13/vastaselitys-ylojarven-ja-kihnion-talasnevan-turpeenoton-ymparistolupa-asiassa/ Bussi jää risteykseen, mielenilmauksen osallistujat marssivat länteen Kuusenahontietä kunnes oikealla näkyy moottorikelkkareitti. Mielenilmauksen osallistujat kulkevat pitkin moottorikelkkareitin pohjaa ja kokoonnutaan Ruuhinevalle kuuntelemaan puheita ja esityksiä. Lopuksi yhteislaulua ”Oi suomme”. Palataan bussille, syödään Suomanifestin tarjoamat eväät ja lähdetään kotimatkalle. Ohjelman kesto noin 2 – 2,5 tuntia, matkat yhteensä noin 3 tuntia= 5-6 tuntia. Lähtö Tampereen Keskustorilta klo 11.30. Paluu noin klo 16.30-17.00. Ohjelma suolla alkaa marssilla bussilta noin klo 13.00, ja jatkuu puheina,…

Lue Lisää

Vapo (nykyään Neova Group) on saanut luvalla numero 01488/17/5115 laajentaa Talasnevan turvetuotantoaluettaan Kihniössä, Pirkanmaalla. Hallinto-oikeus hylkäsi Talasnevan turvetuotannon ympäristöluvasta tehdyt valitukset vuonna 2020. #suomanifesti kävi tutustumassa Talasnevaan lauantaina 7.8.2021. Kihniön, Parkanon alueella ja Ylöjärven pohjoisosissa on ollut runsaasti vesistöjen liepeillä eri suotyyppejä. On karumpaa nevaa ja avosuota. Jo sotien jälkeen valtion käskystä aloitti alueella Suo oy, joka aloitti soiden kuivaamisen metsänkasvatuskäyttöön ja jonkun verran polttoturpeen tuotantoon. Vuoden 1973 öljykriisin jälkeen alueella alkoi laajamittainen, tehostettu ja määrätietoinen energiaturpeen nosto Vapon toimesta. Osa tämän hetken soista on tuhottu turvetuotantoalueita, osa kitukasvuista metsää, joka on istutettu liian syvään turpeeseen aikoinaan ja siis metsitys epäonnistunut ja osa on säästynyt luonnontilaisena tai kevyemmän ojituksen jälkeisenä lähes luonnontilan kaltaiseksi palautuneena alueena. Vapon hallinnoimaan Talasnevan turvetuotantoalueeseen tai sen lähiympäristön turvetuotantoalueisiin kuten Pahkaneva, kuuluu alueita, joilta on nostettu turvetta 1-4 vuotta sitten, ja toisaalta alueita, joissa suo on kuivatettu 1950-60-luvuilla.

Suomanifesti järjestää siivoustalkoot Tampereella sunnuntaina 16.5. klo 12-15. Turvealan yrittäjät marssivat vappuna rekkarallina eduskuntatalon edessä, vastalauseena turvetuotannon alasajolle. Suomanifesti sen sijaan haluaa marssia rannoille ja tehdä yhteistä hyvää siivoten roskat pois lintujen pesintää häiritsemästä. Suomen vesistöjen luonto on meille luonnollisesti tärkeää turvetuotantoa vastustavana kansanliikkeenä. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan tempaukseen, Suomanifesti tarjoaa mehua ja pullaa talkoolaisille. HUOM tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

10/27